Performans Değerlendirme Yönetimi Eğitimi

Performans Değerlendirme Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Performans Değerlendirme Yönetimi Eğitimi, kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefler. Kurum içinde değerlendiren ve değerlendirilenleri, performans yönetim süreci ve yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir, performansın iyileştirilmesi ve kişisel gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar.Başarı ölçüm yöntemleri ile çalışanın motivasyonunu artırıcı ölçümleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşumu, kuruluşu, işleyişi, gelişimi ile ilgili uygulamalar yapılacaktır. Performans değerlendirme sürecinin, gelişim ve değişim sürecinin en önemli halkası olması nedeniyle ölçen ve ölçülenler üzerinde farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Performans Yönetimi ve Değerlendirmesinin Amaçları, - Yönetici, Çalışan ve İşletme İçin Yararları, - Performans Yönetiminin Etkileşimli Olduğu Diğer -Süreçler, - Performans Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar, - Performans Yönetimi Adımları, - Performans Yönetimi ve Değerlendirmesinin Amaçları, -Yönetici, Çalışan ve İşletme İçin Yararları, -Performans Yönetiminin Etkileşimli Olduğu Diğer İnsan Kaynakları Süreçleri, -Performans Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar, -Performans Yönetimi Adımları, -Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri, -İş Kanunu Hükümleri Işığında Performans Değerlendirme, -Performans Değerlendirme Kapsamının, Değerlendirici ve Değerlendirilenlerin Belirlenmesi,- Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi (Hedef / Yetkinlik Türleri ve Ağırlıkları), Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Denetimi, - Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi, - Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar, - Temel Değerlendirme Hataları, -Geribildirimin Önemi ve Şekli, Performans Değerlendirme Prosedürünün Hazırlanması, - Performans Yönetimi Sürecinde Temel Sorular, - Değerlendirme, Dosyalama, Kayıtlama ve Raporlama.

Kimler Katılmalı ?

İnsan Kaynakları yönetici ve uzmanları ile performans yönetim sürecine dahil olan bütün bölüm yöneticileri ve çalışanlarını kapsar.

Eğitim Süresi :

1 gün(7 saat)

KATILIMCI SAYISI :

20 Kişi

Katılımcılara eğitim notları ve sertifika verilecektir. - Eğitimin Detayları ve kayıt için lütfen bizimle irtibata geçiniz.