Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Eğitimi

Eğitim Amacı :

Toplam Kalite Yönetimi, organizasyonun tüm süreçlerinde “Sürekli İyileştirmeyi” gerekli kılan, tüm fonksiyonları ilgilendiren bir yönetim felsefesidir. Ayrıca, tüm kalite yönetim sistemleri süreç akışını ve süreç yönetimini zorunlu kılmaktadır. Süreç Yönetiminin anlaşılması ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi, Problem Çözme ve Karar Vermeyi zorunlu kılmaktadır. Üst düzeyde kalite ve performans sonuçlarına ulaşılması, sürekli iyileştirmenin iyi tanımlanmış ve iyi uygulanan sistematik bir yapı içinde ele alınmasını gerekli kılar. Şirket içindeki tüm çalışanların katılımıyla, mevcut ürün ve süreçlerdeki kalite ve verimlilik problemlerini çözmek ve şirketin rekabetçi durumunu devam ettirmek, takım ruhunun aşılanması, yaratıcı zekanın ortaya çıkarılması ve doğru kararlar alabilmek için ana sebeplerin ve çözümlerinin doğru olarak teşhis edilmesi problem çözmek için gerekli olan hususlardır. Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Eğitimi tüm bu içerik için gerekli tüm bilgileri içermektedir.

Eğitim İçeriği :

Problemin tanımı ve ilgili diğer kavramlar - Grup çalışmalarında başarı için kritik konular - Problem çözme teknikleri - Beyin fırtınası - 5N 1K - Sebep/Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı) - Pareto Diyagramı - Karar Matrisi - Gantt Diyagramı -Veri Çizelgesi -Histogram -Akış diyagramı -Kontrol kartları - Korelasyon (İlişkilendirme) Diyagramı (Tüm tekniklerin anlatımı bireysel/grup çalışmaları ile desteklenmiştir)

Kimler Katılmalı ?

İşletmesinde problem çözme tekniğini uygulamak/geliştirmek isteyen tüm çalışanlar.

Eğitim Süresi : 

2 Gün 12 saat

KATILIMCI SAYISI :

20 Kişi

*Katılımcılara eğitim notları ve sertifika verilecektir.

*Eğitimin Detayları ve kayıt için lütfen bizimle irtibata geçiniz.