Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı :

Sürekli değişen ortam içinde, değişimin gereklerine uyulabilmesi, organizasyonların iddialı ve aynı zamanda gerçekçi hedeflere ulaştırılabilmesi projeler yoluyla olmaktadır. Stratejik ve taktik anlamda başlatılan her projenin başarısı projelerin etkin yönetimi ile yakından ilgilidir. Bu program proje yönetimini hem bir dizi teknik araç olarak, hem de yönetim süreçlerinin bir parçası olarak kullanma yöntemlerini göstermeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Böylece projelere çok daha profesyonel bir gözle bakacak, sizin ve ekibinizin verimliliğini arttıracaksınız.

Eğitimin İçeriği :

Proje Yönetimi Nedir? - Proje Yönetimi Prensipleri, - Proje Yönetimi Adımları, - Proje yönetimi Başarı Kriterleri, - Proje Ekibini Oluşturulması ve Yönetilmesi, - Projenin ve Kapsamının Tanımlanması, - Zaman Çizelgeleme Yöntemleri, - Genel Yönetim Becerileri, - Proje Yönetimi Bilgi Alanları, - Hedef-Sonuç Yaklaşımı, - Projeyi Sonuçlandırmaya Yönelik İyi Biçimlenmiş Koşullar, - Projeyi Yürüten Kişiler Arası Uyumlu İletişim, - Proje Kapsamında Yer Alacak Kişilerin Uygun Tipolojileri, - Odaklanmış Düşünce Yönetimi, - Tedarik Yönetimi, - Başlama Süreçleri, - Planlama Süreçleri – Ana Süreçleri - Planlama Süreçleri – Yardımcı Süreçler, - Projenin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi, - Proje Kontrol Süreçleri, - Proje Değişiklik Yönetimi, - Projenin Tamamlanması ve Kabulü, - Proje Kapanış Süreçleri,

Kimler Katılmalı ?

Program kurumun tüm yönetim kadrosu, insan kaynakları uzmanlarını, yönetici adaylarını ve proje yöneticilerini kapsar.

Eğitim Süresi :

7 saat

KATILIMCI SAYISI :

20 Kişi

*Katılımcılara eğitim notları ve sertifika verilecektir. - *Eğitimin Detayları ve kayıt için lütfen bizimle irtibata geçiniz.