ISO/IEC 17025:2005 Laboratuvar Akreditasyonu Yönetim Sistemi

ISO/IEC 17025:2005 Laboratuvar Akreditasyonu Yönetim Sistemi

Akreditasyon ile ilgili temel kavramlarKalite Yönetim Sistemleri içerisinde TS EN ISO / IEC 17025'in yeriLaboratuarların ISO/IEC 17025'e göre akreditasyon süreciISO/IEC 17025 standardının maddelerinin açıklanmasıYönetim ŞartlarıTeknik Şartlar HEDEF KİTLE

Çalıştıkları firmalarda ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon Standardına göre Yönetim sistemini kurmak ve uygulamak isteyen çalışanlar,CV’ lerinde ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon standardı ile ilgili tecrübelerini katmayan isteyen çalışanlar, öğrenciler,ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon standardına göre yönetilen firma çalışanlarıISO 17025 Laboratuar Akreditasyon standardına ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes