Catia Temel Eğitim

Catia Temel Eğitim

Amaç 

Sketch ortamında Profiller oluşturma ve oluşturulan geometrileri 3 boyutlu katı veyayüzey modele dönüştürmek,bu modellerin montajını yapabilmek montajlanan parçalarahareket vererek animasyonlar hazırlamak,malzeme içerik listesi oluşturma,yapılan tasarı-mın teknik resmini çıkarma,saç parçaların açınımlarını bulma,plastik ve kauçuk kalıp çekirdeklerinioluşturma. Frezelere 2 ve 3 eksen Takım yolu hazırlamayı ve Takım yolununCNC Tezgahlara aktarım yöntemlerini öğrenmektir.

Katılımcı Profili

Makine Mühendisleri ,Otomotiv Sektöründe çalışanlar , Teknik Öğretmenler ,Tasarımcılar,Makine Teknisyen ve Teknikerleri ,Tarım Makineleri Mühendisleri ,Makine ressamları,İlgilidiğer meslek kolları.

Eğitim Detayları

1.Sketcher

• Catia programı ara yüzü tanıtılması

• Sketcher Workbench'i arayüzü,

• Profiller üzerinde operasyonlar,

• Ölçüsel ve geometrik sınırlamaların oluş-turulması

2. Part Design

• Parça tasarımına giriş

• Görüntü ayarlamaları

• Part Design Workbench'i arayüzü,

• Sketch tabanlı unsurların oluşturulması,

• Dress-up, yüzey tabanlı, transformasyonunsurların oluşturulması,

• Boolean operasyonları,

3. Assembly Design

• Assembly Design Workbench arayüzü,

• Komponentlerin monte edilmesi,

• Sınırlamaların oluşturulması,

• Esnek alt montajlar,

4. DraftingJoven Academia

• Drafting arayüzü tanıtımı ve arayüzeulaşım,

• Yapılan modellerin drafting sayfasınaaktarılması,

• Konumuna bağlı görünüşlerinin çıkarılması,

• Kesit ve detay görünüşlerinin çıkarılması,

• Ölçülendirme,

• Malzeme tablosu oluşturma,

• Antet oluşturma

• Sayfa ve görünüş özelliklerinin yönetimi,

Katılımcı Sayısı

8 Kişi

Süre

40 Saat

Sertifika ve Eğitim Notları

Var