Uygulamalı İnsan Kaynakları ve Bordrolama Uzmanlığı Eğitimi

Uygulamalı İnsan Kaynakları ve Bordrolama Uzmanlığı Eğitimi

Amaç 

Bu uzmanlık programımızda İnsan Kaynakları’na ilişkin tüm süreçlerin bilgi temelive mantığı uygulamalı olarak anlatılıp atölye çalışmalarıyla uygulamalar yapılarak katılımcı-ların insan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştıkları işlerin gerekliliklerinirahatlıkla yapabilecek seviyeye gelmeleri sağlanmaktadır.Joven Academİa’nın programı ile İnsan Kaynakları bölümü çalışanlarının firmalarındamaksimum verimlilik göstermeleri ve firmalarına maksimum katkı sağlayabilmeleri amacıylaalanında uzman, nitelikli personel yetiştirilmektedir.

Katılımcı Profili

• İnsan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları çalışanları,

• Personel Müdürleri ve Personel İşleri görevlileri,

• Sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,

• İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,

• Firma sahipleri ve ortaklıkları ile yeni girişimciler.

Eğitim Detayları

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları

• İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Süreci

• Bordrolama ve Personel Özlük İşlemleri

• İnsan Kaynaklarında Performans Yönetimi

• İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

• Çalışan Memnuniyeti Sistemi

• İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi

• Kariyer Yönetim Sistemi

• Atölye Çalışmaları

Katılımcı Sayısı

12 Kişi

Süre

60 Saat (4-5 Hafta)

Sertifika ve Eğitim Notları,

Var